Mô phỏng cơ chế hoạt động của máy tạo sóng Hà Lan

Toàn bộ hệ thống chứa 9 triệu lít nước, bơm vào hồ chứa với tốc độ 1.000 lít/giây. Những con sóng được tạo ra bởi bức tường thép cao 10 m, bằng cách đẩy nước qua lại. Các nhà khoa học có thể điều chỉnh cường độ, sao cho tạo ra được những con sóng giống như thời tiết khi biển động, thậm chí là sóng thần. Cuối cùng, sóng nước được đưa sang một bể chứa dài 300 m, đánh thẳng vào những hệ thống chặn lũ như đập, đê điều, rào chắn sóng, để thử nghiệm tác động của sóng và khả năng chống chịu của chúng.

Khoa học Thứ hai, 28/9/2015, 07:35 (GMT+7)