Mô phỏng hoạt động của thiết bị chống lóa ngoài vũ trụ Starshade

Starshade sẽ được phóng ra ngoài không gian cùng với một kính viễn vọng, sau đó tách ra và chặn ánh sáng của ngôi sao, tránh lóa cho kính, nhằm phát hiện dấu hiệu sự sống của hành tinh tốt hơn.

Khoa học Thứ năm, 26/11/2015, 11:33 (GMT+7)