Mô phỏng quá trình phi hành gia ngủ đông lên sao Hỏa

Các phi hành gia trong tương lai có thể ngủ đông trong phần lớn hành trình lên sao Hỏa làm nhiệm vụ.

Khoa học Thứ năm, 26/5/2016, 16:07 (GMT+7)