Nga phát triển áo chống đạn cho cảnh khuyển

Chiếc áo giáp có thể bảo vệ chó nghiệp vụ của cảnh sát khỏi mảnh vỡ bom và đạn cỡ 7,62 mm.

Khoa học Thứ hai, 30/11/2015, 18:38 (GMT+7)