Người ngoài hành tinh nghi xuất hiện trong tranh Mona Lisa

Một trang web về thuyết âm mưu tuyên bố phát hiện một "linh mục ngoài hành tinh" ẩn trong bức tranh nàng Mona Lisa của Leonardo Da Vinci.

Khoa học Thứ hai, 11/5/2015, 11:20 (GMT+7)