Nguyệt thực toàn phần trong một phút

Đoạn video nén kéo dài một phút mô tả hiện tượng nguyệt thực toàn phần hôm 4/, từ thời điểm Mặt Trăng bị che khuất hoàn toàn cho đến lúc hiện ra từ bóng tối.

Khoa học Thứ hai, 6/4/2015, 11:07 (GMT+7)