Những thành tựu khoa học nổi bật năm 2015

Bê tông siêu thấm nước, bọt cầm máu vết thương, phát hiện nước trên sao Hỏa là ba trong số những thành tựu khoa học và công nghệ nổi bật năm 2015.

Khoa học Thứ năm, 31/12/2015, 23:56 (GMT+7)