Nước biển dâng nhấn chìm 5 đảo ở Thái Bình Dương

Kết quả nghiên cứu của nhóm nhà khoa học Đại học Queensland, Australia, cho thấy biến đổi khí hậu và mực nước biển dâng đã nhấn chìm nhiều đảo ở Thái Bình Dương.

Khoa học Thứ năm, 12/5/2016, 16:13 (GMT+7)