Nuôi cấy thành công tai người trên cơ thể chuột

Các nhà khoa học Nhật Bản sử dụng công nghệ tế bào gốc để nuôi cấy tai người thành công trên cơ thể chuột.

Khoa học Thứ sáu, 5/2/2016, 00:00 (GMT+7)