VnExpress
Background Video

5 vũ khí giết người bị cấm sử dụng trong chiến tranh

Một số vũ khí bị cấm sử dụng trên chiến trường theo các công ước quốc tế vì để lại hậu quả quá nặng nề cho nạn nhân.
Thế giới  06:00 - 9/8
 
 
 Tags

vũ khí

bị cấm

sử dụng

chiến tranh

napalm

đạn đầu rỗng

phốt-pho trắng

Tags: chiến tranh

 
vnexpress