Nuôi giòi trong cơ thể để nghiên cứu

Nhà côn trùng học Piotr Naskrecki không ngần ngại để ấu trùng của ruồi trâu sống trong cơ thể, coi đây là cơ hội để trải nghiệm cảm giác "nuôi" một sinh vật sống.

Khoa học Thứ sáu, 16/1/2015, 12:03 (GMT+7)