Phi hành gia khóc trong vũ trụ như thế nào

Phi hành gia Chris Hadfield mô phỏng thí nghiệm cho thấy tác động của môi trường vi trọng lực khi khóc. Nước mắt sẽ lớn dần như một quả bóng nước và không rơi xuống.

Khoa học Thứ bảy, 11/4/2015, 09:35 (GMT+7)