Phương pháp mới hỗ trợ giao tiếp cho trẻ em mắc chứng tự kỷ

Công nghệ tương tác bằng mắt cho phép trẻ tự kỷ nhận biết cảm xúc và giao tiếp với thế giới xung quanh tốt hơn.

Khoa học Thứ hai, 23/11/2015, 20:00 (GMT+7)