Siêu Trái Đất Wolf 1061c

Wolf 1061c nằm trong "vùng Goldilocks" – một nơi không quá nóng cũng không quá lạnh để tồn tại nước ở dạng lỏng, điều kiện quan trọng cho sự sống xuất hiện.

Khoa học Chủ nhật, 27/12/2015, 21:00 (GMT+7)