So sánh El Nino năm nay với với kỷ lục El Nino 1997-1998

Hiện tượng El Nino năm nay đang tạo ra nhiều dạng thời tiết cực đoan trên toàn cầu. Nó có thể dữ dội hơn đợt El Nino lịch sử vào giai đoạn 1997-1998.

Khoa học Thứ hai, 28/9/2015, 07:36 (GMT+7)