Sứ mệnh không gian khó khăn nhất trong lịch sử loài người

Đặt có thể đặt chân lên sao Hỏa, loài người cần những công nghệ tối tân nhất cho sứ mệnh không gian khó khăn nhất trong lịch sử.

Khoa học Chủ nhật, 31/1/2016, 20:02 (GMT+7)