Sức mạnh xuyên thủng vạn vật của từ trường

Từ trường không thể quan sát bằng mắt thường nhưng lại chứa đựng sức công phá lớn, có thể dễ dàng xuyên thủng hoặc phá vỡ nhiều đồ vật.

Khoa học Thứ sáu, 13/5/2016, 11:31 (GMT+7)