Tàu ngầm lặn và nổi lên mặt nước như thế nào

Tàu ngầm có thể lặn sâu xuống biển hoặc nổi lên trên bằng cách bơm nước hoặc không khí vào các khoang chứa bên trong để làm thay đổi trọng lượng của nó.

Khoa học Thứ ba, 14/6/2016, 21:20 (GMT+7)