Thầy cô giáo Đại học Nông nghiệp nhảy flashmob

Màn flashmob được các thầy cô giáo, gồm cả những người đứng tuổi, biểu diễn rất nhiệt tình, vui nhộn nhân dịp khánh thành tòa nhà khoa Chăn nuôi - Thủy sản Đại học Nông nghiệp Hà Nội.

Khoa học Thứ bảy, 24/5/2014, 09:11 (GMT+7)