Tiến sĩ Việt tham vọng thay đổi thế giới bằng trí tuệ nhân tạo

Lê Việt Quốc, tiến sĩ trẻ có gần 5 năm kinh nghiệm làm việc trong dự án Google Brain cho rằng, trí tuệ nhân tạo thực sự có thể góp phần giải quyết những vấn đề lớn nhất của thế giới.

Khoa học Thứ năm, 17/3/2016, 16:23 (GMT+7)