Trái Đất có ít nhất hai mặt trăng

Trái Đất hút các tiểu hành tinh bay quanh Mặt Trời và biến chúng trở thành mặt trăng tạm thời của mình.

Khoa học Chủ nhật, 19/6/2016, 08:33 (GMT+7)