Trái Đất ra sao nếu nhìn từ Mặt Trăng

Fraser Cain, chuyên gia của trang "Universe Today - Vũ trụ Ngày nay" giải thích các hiện tượng về Trái Đất nếu quan sát từ Mặt Trăng.

Khoa học Thứ năm, 23/6/2016, 17:00 (GMT+7)