Vệt đen khổng lồ trên Mặt Trời gây gián đoạn sóng vô tuyến

Một vệt đen khổng lồ hình trái tim lóe ra quầng lửa sáng rực trên Mặt Trời, khiến liên lạc vô tuyến trên Trái Đất tạm thời gián đoạn.

Khoa học Thứ ba, 19/4/2016, 22:00 (GMT+7)