Vòng đời của bướm vua

Vòng đời của bướm vua bao gồm 4 giai đoạn, từ lúc đẻ trứng đến khi trưởng thành và kéo dài trong một tháng.

Khoa học Thứ ba, 22/9/2015, 00:00 (GMT+7)