Xây dựng hệ Mặt Trời thu nhỏ trên sa mạc

Hai nhà làm phim người Mỹ đã xây dựng mô hình thu nhỏ của hệ Mặt Trời theo đúng tỉ lệ kích thước và khoảng cách thực tế.

Khoa học Thứ tư, 30/9/2015, 16:37 (GMT+7)