Ý nghĩa quan trọng của nét lượn ở cuối cánh máy bay

Nét lượn lạ mắt ở phía cuối cánh máy bay không được thiết kế nhằm mục đích trang trí mà đóng vai trò to lớn đối hoạt động của máy bay.

Khoa học Chủ nhật, 15/5/2016, 17:39 (GMT+7)