Ký ức Nhà máy Dệt lớn nhất Đông Dương

Đỉnh cao của nhà máy Dệt lớn nhất Đông Dương là giai đoạn sau giải phóng, cứ 10 người Nam Định có ít nhất một làm ở đây và cứ mỗi khi công ty trả lương, giá cả khắp thành phố biến động vì mọi người đổ xô mua sắm.

Trần Huấn - Thanh Lan

Độc giả chia sẻ Video đến video@vnexpress.net hoặc gửi thông tin, câu hỏi tại đây.

Kinh doanh Thứ năm, 14/7/2016, 11:42 (GMT+7)