Nhật Bản thưởng tiền cho nhân viên làm ít

Chính phủ Nhật muốn từng bước chấm dứt sức ép làm việc thêm giờ vốn đã thành văn hóa ở nhiều công ty lớn tại đây, bằng cách thưởng tiền cho các doanh nghiệp đặt ra chế độ giờ làm việc tối đa một ngày.

Kinh doanh Thứ sáu, 13/5/2016, 17:09 (GMT+7)