Lần đầu tiên thám hiểm đáy 'Giếng địa ngục'

YemenĐoàn thám hiểm Oman dùng dây thừng trèo xuống hố sụt sâu khoảng 112 m được coi là "nhà tù của quỷ" theo truyền thuyết địa phương.

Khoa học Thứ sáu, 24/9/2021, 21:00 (GMT+7)