VnExpress
Background Video

Hậu trường dựng sàn catwalk 40 tấn rơm của Đỗ Mạnh Cường

200 nhân viên đưa rơm từ kho ra khu vực diễn để dàn dựng sàn catwalk cho show diễn "Countryside" hôm 4/6 tại TP HCM.
Giải trí  15:17 - 7/6/2016
 
 
 Tags

hậu trường

Countryside

Đỗ Mạnh Cường

sàn catwalk

rơm rạ

 
vnexpress