Loài rắn chuyên ăn thịt rắn kịch độc

Rắn Limaformosa capensis đã tiến hóa để miễn dịch với nọc độc, cho phép chúng ăn thịt những loài rắn độc nhất châu Phi như mamba đen và hổ mang.

Khoa học Thứ năm, 15/12/2022, 21:00 (GMT+7)