VnExpress
Background Video

Kéo lưới bắt 100 kg cá linh mỗi ngày ở Đồng Tháp Mười

Đầu mùa lũ, người dân ở Đồng Tháp Mười (Long An) trầm mình dưới ruộng kéo lưới bắt cá linh, kiếm 100 kg mỗi ngày.
Thời sự  00:00 - 2/9

Hoàng Nam

 
 
 Tags

lội ruộng

kéo lưới cá linh

Đồng Tháp Mười

cá linh

 
vnexpress