VnExpress
Background Video

Bơi xuồng hái bông điên điển mùa lũ ở Đồng Tháp Mười

Mùa nước nổi, người dân Long An bơi xuồng dọc bờ sông hái 5-6 kg bông điên điển, kiếm 150.000-170.000 đồng mỗi ngày.
Thời sự  05:00 - 15/10

Hoàng Nam

 
 
 Tags

bơi xuồng

bông điên điển

mùa lũ

Long An

Đồng Tháp Mười

Tags: Long An

 
vnexpress