Máy bay bắt chước các loài chim như thế nào?

Con người không ngừng học hỏi các loài chim cả về hình dạng cơ thể, cấu trúc cánh và kiểu bay để tạo ra những mẫu máy bay tốt nhất.

Khoa học Thứ ba, 29/11/2022, 00:00 (GMT+7)