VnExpress
Background Video

Cá sấu nước mặn phi thân đớp hụt máy quay

Khoảnh khắc con cá sấu phi thân đớp máy quay trên cao có thể khiến nhiều người xem đứng tim.
Khoa học  16:18 - 18/9
 
 
 Tags

cá sấu nước mặn

máy quay

cá sấu đớp mồi

 
vnexpress