Mourinho chọc vào mắt Nacho Cases

Mourinho một lần nữa thiếu kiềm chế và động thủ với đối phương.

Video Thứ hai, 16/4/2012, 01:01 (GMT+7)