VnExpress
Background Video

Cuộc sống 'địa ngục trần gian' của 13 con bị cha mẹ Mỹ xiềng xích

Thiếu ăn, tắm một năm một lần, bị đánh đập và xiềng xích, 13 đứa trẻ ở Mỹ chịu đựng cuộc sống kinh khủng suốt hàng chục năm. 
Thế giới  18:00 - 19/1
 
 
 Tags

giam cầm trẻ em

tra tấn trẻ em

ngược đãi trẻ em

vợ chồng Mỹ giam cầm 13 đứa con trong nhà

Perris

bang California

Mỹ

David Turpin

Louise Turpin

Tags: Mỹ

 
vnexpress