VnExpress
Background Video

Nhà máy Thụy Sĩ chuyên hút khí thải để bán lại

Nhà máy Climeworks ở Thụy Sĩ chuyên tách CO2 từ không khí để cung cấp cho một nhà kính trồng cây ở lân cận.
Khoa học  08:05 - 6/7
 
 
 Tags

nhà máy

hút khí CO2

năng lượng

nhiên liệu tái tạo

nhà kính

tái chế rác

khí thải

 
vnexpress