VnExpress
Background Video

Nông dân tự chế máy cắt cỏ thành vòi tưới rau

Tại Vĩnh Long, nông dân hun trấu làm phân hữu cơ, đào mương, tự chế máy tưới... nhằm giảm chi phí sản xuất 780.000 tấn rau an toàn mỗi năm.
Thời sự  15:00 - 21/12/2017
 
 
 Tags

Nông dân

tự chế

máy cắt cỏ

máy tưới rau

Vĩnh Long

Tags: Nông dân

 
vnexpress