4 bánh tấn công 3 bánh

Mẫu thuẫn trên đường, chiếc xe 4 chỗ màu bạc chồm lên chèn qua chiếc phân khối lớn 3 bánh và lao đi. Vụ việc xảy ra tại Mỹ.

Xe Thứ sáu, 3/6/2016, 10:46 (GMT+7)