Dấu hiệu hỏng dây đai chuyển động xe tay ga

Dây đai hỏng hoặc mòn làm giảm hiệu quả truyền lực, khởi động ì, trượt côn, nhẹ nhất cũng làm xe ăn xăng nhiều hơn.

Xe Thứ ba, 14/1/2014, 10:01 (GMT+7)