Fiat 600 lộn nhào trên đường đua

Vừa xuất phát chiếc xe đã nhấc bổng hay bánh trước và lật úp.

Xe Thứ năm, 28/4/2016, 10:19 (GMT+7)