L​ùi xe thẳng xuống sông

Cẩn thận đỗ xe theo hướng dẫn của bảo vệ, chẳng may người phụ nữ Trung Quốc đạp nhầm chân ga và lùi thẳng cả xe xuống con sông phía sau.

Xe Chủ nhật, 24/4/2016, 08:37 (GMT+7)