Ngựa bị treo ngược trên xe kéo

Người chủ tham lam xúc qua nhiều đất lên chiếc xe kéo, mất cân bằng chú ngựa bị treo lên cao một cách tội nghiệp

Xe Thứ sáu, 1/7/2016, 11:36 (GMT+7)