Tài xế lấn làn ngang ngược

Chiếc SUV vọt lên, dạt vào làn trong cùng rồi tìm cách lách ra làn ngoài cùng theo kiểu bất chấp luật lệ.

Xe Thứ năm, 14/7/2016, 13:13 (GMT+7)

Loading