Xe rơi xuống sườn núi mà không chết

Vào cua rơi từ đường xuống sườn núi khá dốc, chiếc xe bị vỡ nát tan tành nhưng lái xe không mảy may thương tích.

Xe Thứ năm, 5/5/2016, 13:34 (GMT+7)