Ông Nguyễn Hoà Bình hứa bảo vệ lẽ phải, quyền công dân

Tuyên thệ nhậm chức sáng nay, tân Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình nguyện đem trí tuệ, sức lực... xây dựng Toà án trong sạch vững mạnh, phụng công thủ pháp, trí công vô tư, tận tâm bảo vệ lẽ phải, quyền con người...

Pháp luật Thứ sáu, 8/4/2016, 11:51 (GMT+7)