QC FNSF 'The Breath' 7.12

Được dựng bởi Fédération Nationale des Sourds de France (FNFS), đoạn quảng cáo có hình ảnh người đàn ông trên nền tối, đe dọa và tấn công người xem. Tuy nhiên, tất cả họ đều bị đẩy ngược lại bởi một cơn gió mạnh. Cuối cùng, với dòng chữ “20 years of fighting domestic violence” (20 năm chống bạo lực gia đình), FNFS đã cho thấy công cuộc dập tắt ngọn lửa bạo lực trong hàng ngàn mối quan hệ ở Pháp của mình.

Kinh doanh Thứ bảy, 8/12/2012, 11:12 (GMT+7)