QC Internet Explorer 'Do You Know This Guy?' QC

Một kẻ “chơi khăm trên Internet” bắt đầu đánh giá Internet Explorer bằng việc luôn hạ thấp trình duyệt này trong các câu bình luận. Tuy nhiên, mức độ gay gắt của người này đã giảm xuống sau khi Internet Explorer đưa ra những thay đổi mới, phù hợp với người dùng hơn và thể hiện đây là một đoạn quảng cáo của Microsoft.

Kinh doanh Thứ bảy, 8/12/2012, 11:14 (GMT+7)