Quảng cáo mùa Olympic của British Airways

Quảng cáo mang tên The Race của British Airways gây ấn tượng về dịch vụ khẩn trương, bài bản.

Kinh doanh Thứ hai, 30/7/2012, 11:52 (GMT+7)

Tags: